Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pod nazwą: „Beskidzkie Ostrza – Beskid Knives“ mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w zakresie produktu lokalnego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego miejsca pracy.