Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w SIMON’S KNIVES MANUFACTURE ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • Przepisy prawa – Kodeks Cywilny
 • Przepisy prawa – art. 6 ust. 1. lit. A, B, C, F RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony simons.com.pl jest SIMON’S KNIVES MANUFACTURE reprezentowana przez Pana Symona Szlagóra (dalej jako „Administrator”), ul. Bielska, nr 21, kod 43-356, Bujaków, NIP 9372719703, REGON 382579828, tel. 501 350 685, e-mail: simonsknivesmanufacture@gmail.com

Dane osobowe

Dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail gromadzone są za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem simons.com.pl. Podanie powyższych danych jest konieczne w celu dokonania zakupu usługi oraz jej świadczenia. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów
 2. prowadzenia korespondencji z Państwem
 3. realizacji warunków zawieranych umów
 4. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych
 5. archiwizowania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych
 3. prawo żądania usunięciadanych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy
 4. zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym: simonsknivesmanufacture@gmail.com

Bezpieczeństwo i poufność

SIMON’S KNIVES MANUFACTURE stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań, by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. O szczegółach przeczytaj w naszej Polityce zarządzania plikami cookies.

Udostępnienie danych podmiotom osobom trzecim

SIMON’S KNIVES MANUFACTURE będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych
 2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa

SIMON’S KNIVES MANUFACTURE zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane nam przekazane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.